Voorbeeld uit de praktijk

Een jongen van 11 jaar met ADHD, met ouders die zich machteloos voelen door de vele boze buien van hun zoon. De ouders voelen zich schuldig, omdat zij het gevoel hebben niet goed meer voor hun kind te kunnen zorgen. Ze kunnen het niet meer opbrengen om positief op hun zoon te reageren. De jongen ervaart de onmacht van zijn ouders en heeft hierdoor alleen maar meer onrust in zijn lichaam en geest, waardoor hij ook op school in de problemen dreigt te raken. 

 Alleen ADHD is onvoldoende om een indicatie voor begeleiding te krijgen en ook de klachten van de ouders zijn onvoldoende om psychologische hulp vergoed te krijgen. De ouders leven van een minimum inkomen, dus zijn ook niet in staat om zelf begeleiding in te kopen. De ouders hebben een klein netwerk, doordat hun familie ver weg woont en beiden veel werken. Om grote problemen te voorkomen zou dit gezin gebaat zijn bij dagbesteding voor hun zoon op zaterdag en in de vakanties.

Tijdens de dagbesteding ontwikkelt de jongen sociale vaardigheden, groeit hij in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, kan hij in de natuur en met de dieren zijn energie kwijt. Zijn ouders ontvangen daarnaast pedagogische ondersteuning van de orthopedagoog en psychologische ondersteuning van de psycholoog. Na een kortdurende behandeling zijn zij gesterkt in hun vaardigheden en emotionele fitheid. De jongen kan in het normale onderwijssysteem blijven functioneren en heeft voldoende bagage gekregen om zijn middelbare schoolcarriere goed te doorlopen. 

Inspiratie

Vandaag ben ik gelukkig!

Javascript is uitgeschakeld in uw browser, sommige onderdelen werken mogelijk niet naar behoren.