Onderwijs

Onderwijs is een krachtenbundeling tussen Eefke Bastianen en Marian van der Werff. Eefke Bastianen is expert op het gebied van pedagogiek met behulp van de natuur, communicatie en leiderschap. Ze is equitherapeut, pedagoog en Lumina Learning practicioner (coaching). Marian van der Werff is psychosociaal therapeut, expert in observeren, sociaal-emotionele ontwikkeling, ontwikkelingsgericht coachen en situationeel leiderschap. Daarnaast heeft zij ruime ervaring in het basisonderwijs als leerkracht, remedial teacher, intern begeleider en directeur.

 

Voor wie is de Onderwijs?
Onder- en Naschoolse begeleiding is voor leerlingen met een gedragsproblematiek.  De begeleiding van leerlingen met een gedragsproblematiek vergen vaak een grotere investering van de leerkrachten en medeleerlingen. Door de invoer van Passend Onderwijs neemt het aantal leerlingen dat extra zorg nodig heeft toe, waardoor de leraar handen tekort komt. Team EQuiMio biedt ondersteuning door een deel van de zorg, begeleiding en behandeling op zich te nemen, ook onder schooltijd. 

Voor meer informatie bezoekt u de volgende pagina: www.pedagogiekmetdieren.nl. 

Wij kunnen vrijblijvend in gesprek met ouders en leerkacht.

 
 

 

Inspiratie

Vandaag ben ik gelukkig!

Javascript is uitgeschakeld in uw browser, sommige onderdelen werken mogelijk niet naar behoren.