Klachtenprocedure

Heb je een klacht?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een begeleider/medewerker/vrijwilliger van de zorgboerderij.

Wat te doen bij een klacht: Bespreek de klacht met Eefke Bastianen en/of een begeleider op een rustig tijdstip.

Helpt dit niet?  Maak met Eefke of een begeleider een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders of vertegenwoordiger(s) mee.

 Helpt dit niet?  Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij.  Kim Besselink EquiJoy, 06-51471719

 Helpt dit niet? Schrijf een brief naar de landelijke klachtencommissie. Vermeld in de brief:

  Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger (ouders) of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;

  De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht indient;

  Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;

  De reden waarom je hier een klacht over hebt;

  Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;

  Stuur je brief naar:  

Klachtencommissie Landbouw en zorg

 p/a Federatie Landbouw en Zorg

 Postbus 54

 3780 BB Voorhuizen

 

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan jou en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en jij zouden kunnen verbeteren.

Desgewenst kan je een stap overslaan. 

Wil je meer informatie?  

Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie werkt.

 

Inspiratie

Vandaag ben ik gelukkig!

Javascript is uitgeschakeld in uw browser, sommige onderdelen werken mogelijk niet naar behoren.